ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

  • Κάμερες θερμικής απεικόνισης
  • Ανεμόμετρα, υγρασιόμετρα και μετρητες πίεσης 
  • Υγρασιόμετρα για ξύλο και κατασκευαστικά υλικά
  • Ηχόμετρα
  • Μετρητές φωτεινής έντασης και ισχύος
  • Καταγραφικά θερμοκρασίας / υγρασίας
  • Μετρητές αποστασης
  • Μετρητές πάχους επικάλυψης και πάχους τοιχωμάτων
  • Ενδοσκόπια