ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σταθμοί κόλλησης / αποκόλλησης, Πάγκοι ηλεκτρονικών, Αντιστατική προστασία, PCB Prototyping,  Ηλεκτρονικα Μικροσκόπια, Στερεομικροσκόπια,  Οργανα μέτρησης (Παλμογράφοι, Γεννήτριες, Τροδοφοτικά, Πολύμετρα, Φορτία), Probing Stations, κλπ

                            

                                   Ash Vision Logo [ Download - Logo - icon ] png svg                     

 

ESD LABEL 76X38mm
OEM

ESD LABEL 76X38mm

17,36€

Αποθήκευση Σύγκριση Αγορά