ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανιχνευτές σφαλμάτων δομής, Παχύμετρα υπρήχων, Οργανα προληπτικής συντήρησης με υπερήχους, Μετρητές πάχους επικάλυψης, Ηλεκτρομαγνήτες , Ενδοσκόπια