ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ

Τα δείγματα μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να χειριστούν λόγω του πολύπλοκου σχήματος, της ευθραυστότητάς τους ή του μικρού τους μεγέθους. Η επίτευξη μιας υψηλής ποιότητας στήριξης είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του χειρισμού, την προστασία εύθραυστων υλικών αλλά και για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων προετοιμασίας για στίλβωση και μελλοντική ανάλυση. Τα πλεονεκτήματα των τεχνικών επεξεργασίας με τα προίοντα της PRESI περιλαμβάνουν την εξάλειψη του κινδύνου δημιουργίας φυσαλίδων αέρα και τη συρρίκνωση των άκρων