ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών, την εκτέλεση μικροσκοπικών αναλύσεων και μετρήσεων σκληρότητας, η PRESI προσφέρει αναβαθμίσιμες λύσεις υλικού και λογισμικού υψηλού επιπέδου που καλύπτουν τις πιο προηγμένες απαιτήσεις με την εγγύηση αξιόπιστων αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας.