ΛΕΙΑΝΣΗ

Η τελευταία ουσιαστική και κρίσιμη φάση της διαδικασίας προετοιμασίας του δείγματος είναι η στίλβωση. Η αρχή είναι απλή, κάθε βήμα χρησιμοποιεί ένα λεπτότερο λειαντικό από το προηγούμενο. Σκοπός είναι να επιτευχθεί μια πολύ ανακλαστική επίπεδη επιφάνεια και να εξαλειφθούν οι υπολειμματικές γρατζουνιές και ελαττώματα που θα παρεμπόδιζαν την ανάλυση των τελικών αποτελεσμάτων των μεταλλογραφικών ελέγχων όπως η μικροσκοπική ανάλυση, η δοκιμή σκληρότητας, οι επιθεωρήσεις μικροδομής ή οι διαστασιολογικές επιθεωρήσεις.