Η Εταιρεία

H εταιρεία K-SPEC ιδρύθηκε το Μάιο του 2018 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού μέτρησης στην ελληνική αγορά. Η ιδιοκτήτρια Σιμιτζή Αικατερίνη, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ , διαθέτει μακρά εμπειρία στην πώληση και υποστήριξη  Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου , ενώ τα τελευταία 12 χρόνια ήταν  εταίρος και συνδιαχειρίστρια σε αντίστοιχη εταιρεία του χώρου.

Η συσσωρευμένη εμπειρία σε μεγάλο εύρος εφαρμογών για τον έλεγχο, την μέτρηση και την έρευνα , η τεχνογνωσία, η συνεχής ενημέρωση στα προϊόντα των συνεργαζόμενων Οίκων , η επαφή με τον πελάτη για τη κάλυψη των τεχνικοοικονομικών απαιτήσεων  του με τη παροχή ποιοτικών εναλλακτικών λύσεων σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστικούς Οίκους του εξωτερικού και η υποστήριξη μετά την πώληση είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και αποτελούν την καλύτερη αρχή για το νέο αυτό εγχείρημα.

Στους πελάτες που ήδη έχουν τιμήσει με τη συνεργασία τους και τη νέα εταιρεία,  συγκαταλέγονται Πανεπιστημιακά Ιδρύματα , Ερευνητικά Ιδρύματα , Βιομηχανία, Τεχνικές Εταιρείες και Κρατικοί φορείς.