Επικοινωνία

Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος

Κ-SPEC

Λεωφόρος Μαραθώνος 64

15351 Παλληνη

 ΑΦΜ 032029976 - ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 146096201000

τηλ. 2169007270, 2169007273, 2169007249

email info@kspec.gr